• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 318 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3121/SGDĐT-TCCB

Cho phép giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai Việt

 • cv-3121.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/08/2023
3122/SGDĐT-TCCB

Cho phép giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai Việt

 • cv-3122.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/08/2023
910/QĐ-SGDĐT

Quyết định cho phép Trung tâm ngoại ngữ Hoa Văn Thời Đại hoạt động giáo dục

 • qd-910.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/08/2023
906/QĐ-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Konnichiwa tại thành phố Biên Hoà

 • qd-906.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/08/2023
899/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025 - 2030

 • qd-899.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/08/2023
904/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025 - 2030

 • qd-904.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/08/2023
3106/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Chí đạt

 • cv-3106.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/08/2023
891/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Chí Đạt

 • qd-891.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/08/2023
890/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tri thức Việt Mỹ ACPI

 • qd-890.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/08/2023
3079/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Tri thức Việt Mỹ ACPI tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • cv-3079.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/08/2023
897/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Quốc Văn

 • qd-897.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/08/2023
898/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Đông Nam

 • qd-898.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/08/2023
885/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Đông Nam

 • qd-885.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/08/2023
875/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-875.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/07/2023
873/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Anh Việt Mỹ triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/07/2023
872/QĐ-SGDĐT

Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • qd-872.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/07/2023
3033/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Hoa Văn Thời Đại

 • cv-3033.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/07/2023
869/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc giải thể Trung tâm ngoại ngữ Hoa Văn Thời Đại

 • qd-869.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 27/07/2023
866/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức hoạt động giáo dục bậc tiểu học kể từ năm học 2023 - 2024

 • qd-866.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 27/07/2023
2952/QĐ-SGDĐT

Cho phép giải thể Trung tâm ngoại ngữ Tài Năng Việt

 • cv-2952.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/07/2023