• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 123 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4953/SGDĐT-TTr

Phát động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,chống tham nhũng, tiêu cực

 • cv-phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-trac-nghiem-truc-tuyen-tim-hieu-ve-chinh-sach-phap-luat-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/11/2023
4720/KH-SGDĐT

Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

 • kehoachtiepcongdan.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/11/2023
3217/SGDĐT-TTr

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023"

 • cv-3217.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2023
2510/SGDĐT-TTr

Tuyên truyền, rà soát các hồ sơ có yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

 • cv-2150.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/06/2023
1871/SGDĐT-TTr

Tiếp tục phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023"

 • kh-66-ub-tchuc-thi-tim-hieu-pl-2023.pdf
 • tl-76-the-le-cuoc-thi-tim-hieu-pl-2023-1.pdf
 • cv-1871.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/05/2023
1864/SGDĐT-TTr

Triển khai Thể lệ Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023

 • cv-78-the-le-cuoc-thi-xay-dung-video.pdf
 • cv-1864.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/05/2023
1863/SGDĐT-TTr

Triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023"

 • tl-76-the-le-cuoc-thi-tim-hieu-pl-2023.pdf
 • cv-1863.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/05/2023
663/SGDĐT-TTr

Triển khai văn bản số 485/HD-STP ngày 22/02/2023 của Sở Tư pháp Hướng dẫn tạm thời về cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

 • huong-dan-cap-phieu-lylich-tu-phap-dien-tu.pdf
 • cv-663-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/03/2023
4362/SGDĐT-TTr

Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

 • cv-4362-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/11/2022
4358/KH-SGDĐT

Kế hoạch tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

 • cv-4358-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/11/2022
4288/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

 • cv-4288-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/11/2022
2843/SGDĐT-TTr

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

 • cv-2843-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 27/07/2022
2675/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”

 • 2-2022-kh-57.pdf
 • the_le_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_phap_luat_nam_2022_1.pdf
 • cv-2675-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/07/2022
2400/SGDĐT-TTr

Triển khai Văn bản số 1747/BT-VĐCXDPL về việc giới thiệu chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật

 • cv-2400-2022.pdf
 • tai_lieu_gioi_thieu_chi_so_cai_thien_qdpl_kem_theo.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/06/2022
1478/SGDĐT-TTr

Triển khai Thể lệ Cuộc thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”

 • the_le_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_phap_luat_nam_2022.pdf
 • cv-1478-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2022
716/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 32-2021-tt-btttt.pdf
 • cv-716-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 01/03/2022
469/SGDĐT-TTR

Triển khai Quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-4.pdf
 • cv-469-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/02/2022
193/SGDĐT-TTr

Phối hợp truyền thông các quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết

 • cv-193-2022.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengkinh.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengmong.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengthai.pdf
 • tuoikethon_tiengmong.pdf
 • tuoikethon_tiengthai.pdf
 • tuoikethon_tiengviet.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/01/2022
33/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-5220.pdf
 • 2-2021-qdqppl-58.pdf
 • cv-33-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/01/2022
4663/SGDĐT-TTR

Triển khai Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy

 • cv-4663-2021.pdf
Luật Phòng Thanh tra 17/11/2021