• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 103 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3660/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

 • 67.signed.pdf
 • cv-3660-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/09/2021
3628/SGDDT-TTR

V/v tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-3628-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/09/2021
3632/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 • thong_tu_09.2021.tt-bxd.pdf
 • cv-3632-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/09/2021
3550/SGDDT-TTR

V/v triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

 • 64-2021-nd-cp_ngay_30-6-2021_cua_chinh_phu.pdf
 • luat_thoa_thuan_quoc_te.pdf
 • cv-3550-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2021
3475/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị định số số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ

 • 66-2021-nd-cp.pdf
 • 78-2021-nd-cp.pdf
 • cv-3475-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 27/08/2021
3443/SGDDT-TTR

Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT

 • 22_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3443-20211.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/08/2021
3387/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương.

 • cv-3387-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2021
3342/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 05-2021-tt-btnmt_-huong-dan-cnnv-cua-so-tnmt-va-phong-tnmt-cap-huyen.pdf
 • cv-3342-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/08/2021
3295/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2658.pdf
 • cv-3295-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3296/SGDDT-TTR

triển khai nội dung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 30/7/2021

 • cv-3296-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3293/SGDDT-TTR

về việc triển khai Thông tư 63/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_63_bo_tai_chinh.pdf
 • cv-3293-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3294/SGDDT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT

 • 15-2021-tt-bgtvt.pdf
 • cv-3294-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3272/SGDDT-TTR

V/v triển khai các văn bản pháp luật

 • cv-3272-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3262/SGDDT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 21_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3262-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3263/SGDĐT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính

 • 65.2021.tt.btc-thay_the_tt92.pdf
 • cv-3263-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3177/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính.

 • 54-2021-tt-btc.pdf
 • cv-3177-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
3181/SGDDT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 20_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3181-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
3249/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • 2-2021-qdqppl-33.signed.pdf
 • cv-3249-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/08/2021
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

 • 21-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2984-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2985

V/v triển khai Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính

 • 55-2021-tt-btc.pdf
 • cv-2985-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h