• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 29 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2685/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-2685-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 24/08/2020
2270/SGDĐT-TTR

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

 • cv-2270-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/07/2020
1105/SGDĐT-TTR

Triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung

 • cv-1105-2020-1.pdf
 • trinh_ky._van_ban_ubnd_tinh_trien_khai_luat_tccqdp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/04/2020
1104/SGDĐT-TTR

Triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-1104-2020-1.pdf
 • the_le_cuoc_thi.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/04/2020
1010/SGDĐT-TTR

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 • cv-1010-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/04/2020
360/SGDĐT-TTR

Điều chỉnh điều kiện tham gia thi vòng bán kết cuộc thi trực tuyến "pháp luật học đường"

 • cv-360-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/02/2020
3620/SGDĐT-TTR

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65/QĐ-TW ngày 03/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 • baocao.doc
 • cv-3620-2019-1.pdf
 • danhmuc.doc
Văn bản Phòng Thanh tra 25/11/2019
3443/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

 • cv-3443-2019-1.pdf
 • cv4182signed.pdf
 • cv4183signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/11/2019
2782/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • congvan.pdf
 • cv-2782-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/09/2019
2756/SGDĐT-TTR

Triển khai Luật "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ"

 • cv-2756-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2563/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia đợt 2 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • cv-2563-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2019
2101/SGDĐT-KHTC

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • cv-2101-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/07/2019
1595/SGDĐT-TTR

Triển khai Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • 1_1595_thitimhieuphapluat.pdf
 • 2_thele.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/05/2019
1463/SGDĐT-TTR

Thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến trong CBCCVC và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật của Việt Nam

 • 1463.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/05/2019
1372/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" năm 2019 của Bộ Tư pháp

 • cv-1372_2019.signed.pdf
 • kh1200cuabotuphapvethi-pl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 07/05/2019
1250/SGDĐT-TTR

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • b-709-2019-1.pdf
 • cv-1250-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/04/2019
669/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, miêu, phường

 • 669_ttr.pdf
 • cv613.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/03/2019
546/SGDĐT-TTR

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

 • 546_xuphathanhchinh.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/03/2019
480/SGDĐT-TTR

Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch

 • 480_luatsuadoibosung.pdf
 • danhmuc480.pdf
 • luat37.pdf
 • luatsuadoibosung.pdf
Luật Phòng Thanh tra 25/02/2019
391/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

 • 391_pctn_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/02/2019