• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 103 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2986/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

 • cv-2986-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2957/SGDDT-TTR

V/v triển khai thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng

 • c-3815-2021-1_ve_tuyen_sinh_truong_quan_doi.pdf
 • cv-2957-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2962/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt_05.2021.pdf
 • cv-2962-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2915/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 20-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2915-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2916/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • tt_01-2021-bld_san_pham_gay_mat_an_toan_thuoc_bo_ld.pdf
 • cv-2916-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2917/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_44_btc_ve_xac_dinh_khung_gia_nuoc_sach.pdf
 • cv-2917-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2851/SGDDT-TTR

Vv triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 • thong-tu-so-02-2021-tt-bnv.pdf
 • thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc_1.pdf
 • cv-2851-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2849/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2312.pdf
 • cv-2849-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2850/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2311.signed.pdf
 • cv-2850-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2783/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-25.signed.pdf
 • cv-2783-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2782/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công Thương.

 • dinh_kem_tt_03_cua_bct.pdf
 • cv-2782-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2781/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • cv-2781-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2708/SGDDT-TTR

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-2708-2021-1.pdf
 • vanbangoc_28062021_tt_04.tt.btp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2709/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 24/2021/QD-UBND ngay 22/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-24.pdf
 • cv-2709-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2587/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh

Văn bản Phòng Thanh tra 23/06/2021
2585/SGDDT-TTR

V/v thực hiện Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 874_qd_bo_tttt.pdf.pdf
 • cv-2585-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/06/2021
2532/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNTPNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 • thong_tu_02.2021_ve_huong_dan_xay_dung_ke_hoach_pctt_tai_dia_phuong.pdf
 • cv-2532-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 18/06/2021
2525/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 16/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-2525-2021-1.pdf
 • 779-qd-ttg.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2524/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-23.pdf
 • cv-2524-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2523/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1919.pdf
 • cv-2523-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h