• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 112 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2783/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-25.signed.pdf
 • cv-2783-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2709/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 24/2021/QD-UBND ngay 22/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-24.pdf
 • cv-2709-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2708/SGDDT-TTR

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-2708-2021-1.pdf
 • vanbangoc_28062021_tt_04.tt.btp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2585/SGDDT-TTR

V/v thực hiện Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 874_qd_bo_tttt.pdf.pdf
 • cv-2585-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/06/2021
2587/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh

Văn bản Phòng Thanh tra 23/06/2021
2532/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNTPNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 • thong_tu_02.2021_ve_huong_dan_xay_dung_ke_hoach_pctt_tai_dia_phuong.pdf
 • cv-2532-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 18/06/2021
2523/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1919.pdf
 • cv-2523-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2524/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-23.pdf
 • cv-2524-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2525/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 16/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-2525-2021-1.pdf
 • 779-qd-ttg.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2353/TB-SGDĐT

Tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2353-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/06/2021
2320/SGDĐT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-22.pdf
 • cv-2320-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 07/06/2021
2294/SGDĐT-TTR

Vv triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-21.pdf
 • cv-2294-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/06/2021
2298/SGDĐT-TTR

V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính Phủ

 • 50_nq-cp_20052021-signed.pdf
 • cv-2298-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/06/2021
2279/SGDĐT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-2279-2021-1.pdf
 • 2-2021-qd-1753.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/06/2021
2176/SGDĐT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021

 • 2-2021-qdqppl-18.pdf
 • cv-2176-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/05/2021
1959/SGDĐT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ

 • cv-1959-2021-1.pdf
 • 2-2021-cv-4515.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/05/2021
1958/SGDĐT-TTR

Vv triển khai QĐ số 1441/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1441.pdf
 • cv-1958-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/05/2021
1751/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 13_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1751-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 29/04/2021
1663/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-1663-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/04/2021
1664/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021

 • 2-2021-cv-4024_1.pdf
 • cv-1664-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/04/2021