• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 112 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
889/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • cv-889-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/03/2021
3707/SGDĐT-TTR

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin

 • cv-3707-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/11/2020
3547/SGDĐT-TTR

Về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật cho mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức

 • 1.pdf
 • 2.pdf
 • 3.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 29/10/2020
2685/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-2685-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 24/08/2020
2270/SGDĐT-TTR

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

 • cv-2270-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/07/2020
1104/SGDĐT-TTR

Triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-1104-2020-1.pdf
 • the_le_cuoc_thi.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/04/2020
1105/SGDĐT-TTR

Triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung

 • cv-1105-2020-1.pdf
 • trinh_ky._van_ban_ubnd_tinh_trien_khai_luat_tccqdp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/04/2020
1010/SGDĐT-TTR

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 • cv-1010-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/04/2020
360/SGDĐT-TTR

Điều chỉnh điều kiện tham gia thi vòng bán kết cuộc thi trực tuyến "pháp luật học đường"

 • cv-360-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/02/2020
3620/SGDĐT-TTR

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65/QĐ-TW ngày 03/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 • baocao.doc
 • cv-3620-2019-1.pdf
 • danhmuc.doc
Văn bản Phòng Thanh tra 25/11/2019
3443/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

 • cv-3443-2019-1.pdf
 • cv4182signed.pdf
 • cv4183signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/11/2019
2782/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • congvan.pdf
 • cv-2782-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/09/2019
2756/SGDĐT-TTR

Triển khai Luật "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ"

 • cv-2756-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2563/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia đợt 2 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • cv-2563-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2019
2101/SGDĐT-KHTC

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • cv-2101-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/07/2019
1595/SGDĐT-TTR

Triển khai Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • 1_1595_thitimhieuphapluat.pdf
 • 2_thele.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/05/2019
1463/SGDĐT-TTR

Thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến trong CBCCVC và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật của Việt Nam

 • 1463.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/05/2019
1372/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" năm 2019 của Bộ Tư pháp

 • cv-1372_2019.signed.pdf
 • kh1200cuabotuphapvethi-pl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 07/05/2019
1250/SGDĐT-TTR

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • b-709-2019-1.pdf
 • cv-1250-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/04/2019
669/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, miêu, phường

 • 669_ttr.pdf
 • cv613.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/03/2019