• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 123 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3620/SGDĐT-TTR

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65/QĐ-TW ngày 03/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 • baocao.doc
 • cv-3620-2019-1.pdf
 • danhmuc.doc
Văn bản Phòng Thanh tra 25/11/2019
3443/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

 • cv-3443-2019-1.pdf
 • cv4182signed.pdf
 • cv4183signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/11/2019
2782/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • congvan.pdf
 • cv-2782-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/09/2019
2756/SGDĐT-TTR

Triển khai Luật "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ"

 • cv-2756-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2563/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia đợt 2 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • cv-2563-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2019
2101/SGDĐT-KHTC

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • cv-2101-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/07/2019
1595/SGDĐT-TTR

Triển khai Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • 1_1595_thitimhieuphapluat.pdf
 • 2_thele.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/05/2019
1463/SGDĐT-TTR

Thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến trong CBCCVC và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật của Việt Nam

 • 1463.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/05/2019
1372/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" năm 2019 của Bộ Tư pháp

 • cv-1372_2019.signed.pdf
 • kh1200cuabotuphapvethi-pl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 07/05/2019
1250/SGDĐT-TTR

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • b-709-2019-1.pdf
 • cv-1250-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/04/2019
669/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, miêu, phường

 • 669_ttr.pdf
 • cv613.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/03/2019
546/SGDĐT-TTR

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

 • 546_xuphathanhchinh.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/03/2019
480/SGDĐT-TTR

Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch

 • 480_luatsuadoibosung.pdf
 • danhmuc480.pdf
 • luat37.pdf
 • luatsuadoibosung.pdf
Luật Phòng Thanh tra 25/02/2019
391/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

 • 391_pctn_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/02/2019
350/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018

 • 345_qdubndtinh_vbqppl.pdf
 • 350_vbqpplhethieuluc_ttr.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 12/02/2019
293/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

 • 293_trienkhaitt_ttr.pdf
 • thongtu02.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 30/01/2019
96/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh

 • 96_trienkhaiqd43_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/01/2019
54/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 • 54_trienkhaitt20.pdf
 • 4728_kemtt20.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 05/01/2019
3082/SGDĐT-TTr

Góp ý dự thảo luật giáo dục

 • 3082_gopyluatgiaoduc.pdf
 • luatgiaoduc.rar
Luật Phòng Thanh tra 13/11/2018
3033/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018

 • 3033_ttr.pdf
 • dinhkemcv3033.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/11/2018