• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 112 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
546/SGDĐT-TTR

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

 • 546_xuphathanhchinh.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/03/2019
480/SGDĐT-TTR

Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch

 • 480_luatsuadoibosung.pdf
 • danhmuc480.pdf
 • luat37.pdf
 • luatsuadoibosung.pdf
Luật Phòng Thanh tra 25/02/2019
391/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

 • 391_pctn_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/02/2019
350/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018

 • 345_qdubndtinh_vbqppl.pdf
 • 350_vbqpplhethieuluc_ttr.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 12/02/2019
293/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

 • 293_trienkhaitt_ttr.pdf
 • thongtu02.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 30/01/2019
96/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh

 • 96_trienkhaiqd43_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/01/2019
54/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 • 54_trienkhaitt20.pdf
 • 4728_kemtt20.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 05/01/2019
3082/SGDĐT-TTr

Góp ý dự thảo luật giáo dục

 • 3082_gopyluatgiaoduc.pdf
 • luatgiaoduc.rar
Luật Phòng Thanh tra 13/11/2018
3033/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018

 • 3033_ttr.pdf
 • dinhkemcv3033.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/11/2018
3035/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư Pháp

 • 3035_ttr.pdf
 • dinhkemcv3035.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/11/2018
3034/SGDĐT-TTr

Thực hiện Kế hoạch số 11679/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 3034_ttr.pdf
 • cv11679_ubnd.pdf
 • qd22ttg.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/11/2018
1647/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

 • cv1647_cuocthitimhiepphapluat2018.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/06/2018