• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 2 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2994/SGDĐT-KTKĐCLGD

Đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường học đạt kiểm định CLGD, đạt chuaa63n quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo

  • 2994_danhgiangoai_ktkd.pdf
  • 2994_maudk.doc
Văn bản Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD 05/11/2018
2904/SGDĐT-KTKĐCLGD

Triển khai thực hiện các Thông tư quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, tiểu học và trường trung học

  • 2904_ktkd.pdf
Văn bản Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD 25/10/2018