• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 164 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4928/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn bổ sung quy trình, thời gian và các hồ sơ xét chi trả chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập đối với học sinh khuyết tật; chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

 • bs-bieu-mau-va-quy-trinh-mien-giam.pdf
 • bieu-mau-mien-giam.xls
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/11/2023
4751/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 5233/STC-VP ngày 05/9/2023 của Sở Tài chính

 • vb-5233-stc.pdf
 • trien-khai-vb-5233.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/11/2023
1484/QĐ-SGDĐT

Công bố công khai giao dự toán bổ sung chi ngân sách địa phương năm 2023

 • cong-khai-qd-giao-du-toan-sc-ttndtkt.pdf
 • kem-qd-1484-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/11/2023
4610/SGDĐT-KHTC

Tăng cường triển khai chính sách BHXH, BHYT; cài đặt và sử dụng ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" trên thiết bị di động trong trường học

 • bang-tong-hop-bhyt---vssid.xls
 • hd-tk-vssid-cho-con.pdf
 • hd-tk-vssid.pdf
 • 2063-bhxh-tinh.pdf
 • 10770-ubnd.pdf
 • trien-khai-thu-va-cai-dat-vssid.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/11/2023
4471/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2023 - 2024

 • hdhp2023_2024.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/10/2023
4133/SGDĐT-KHTC

Thực hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách tỉnh Đồng Nai những tháng cuối năm 2023

 • trien-khai-ct09.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/10/2023
1290/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 1)

 • bieu-49---cong-khai-du-toan.pdf
 • quyetdinh.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/10/2023
3802/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 694/KBĐN-TTKT ngày 13/9/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai

 • vb-694.-kbnn.pdf
 • cv-3802.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/09/2023
3603/SGDĐT-KHTC

Phối hợp khảo sát doanh nghiệp xây dựng Báo cáo Thương mại điện tử năm 2023

 • 3.mau-phieu-ca-nhan-2023.pdf
 • vb-cua-so-ct-5257.pdf
 • cv-3603.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/09/2023
3392/SGDĐT-KHTC

triển khai văn bản số 2819/SXD-QLCLXD ngày 04/8/2023 của Sở Xây dựng

 • 04thongtu_2023_bxd_20230718044217618610.pdf
 • vb-den-2819-sxd_quy-chuan-ky-thuat-hang-hoa-1.pdf
 • cv-3392.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2023
3059/SGDĐT-KHTC

Triển khai ủng hộ Quỹ "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" của tỉnh nhà

 • thu-keu-goi.pdf
 • cv-3059.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2023
861/QĐ-SGDĐT

Công khai công bố giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

 • bieu-49-giao-du-toan-sua-chua.pdf
 • qd-861.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/07/2023
2892/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2023 - 2024

 • _bieu-mau-bao-cao-tinh-hinh-chuan-bi-nam-hoc-moi-2023-24.xls
 • cv-2892.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 21/07/2023
2886/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thu học phí năm học 2023-2024

 • cv-2886.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/07/2023
765/QĐ-SGDĐT

Quyết định công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

 • bieu-49-dinh-kem-qd-cong-khai.pdf
 • qd-765.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/06/2023
2593/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 390/KBĐN-KTNN ngày 16/5/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai

 • cv-2593.pdf
 • vb-390.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/06/2023
2575/SGDĐT-KHTC

Báo cáo Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024 và KHNS 3 năm 2024 - 2026 lĩnh vực giáo dục đào tạo

 • cv-2575.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/06/2023
2574/SGDĐT-KHTC

Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ cuối năm học 2022 - 2023

 • cv-2574.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/06/2023
2072/SGDĐT-KHTC

thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học) và các đơn vị trực thuộc

 • cv-2072.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 29/05/2023
2020/SGDĐT-KHTC

Triển khai các Quyết định số 03/QĐ-KTNN, 04/QĐ-KTNN và 05/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • cv-2020.pdf
 • qd-05.pdf
 • qd-03.pdf
 • qd-04.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/05/2023