• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 64 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1692/SGDĐT-KHTC

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 – 2020

 • cv-1692-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/08/2020
06/08/2020

Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

 • bieu_kh2021_gui_ubnd_dia_phuong.xls
 • cv-1693-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/01/2025
1660/SGDĐT-KHTC

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

 • cv-1660-2020-1.pdf
 • vbchi_dao_tang_cuong_cong_tac_atvsld_tai_cac_cong_trinh_xay_dung_tren_dia_ban_tinh.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/06/2020
1613/SGDĐT-KHTC

Triển khai thông báo điều chỉnh mức phí thẩm định nội dung cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 • cv-1613-2020-1.pdf
 • t5_dieuchinhthuphitlkkdtheo43_songanh_kyso.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 01/06/2020
1338/SGDĐT-KHTC

Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

 • cv-1338-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD 07/05/2020
1282/SGDĐT-KHTC

Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 • cv-1282-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2020
1205/SGDĐT-KHTC

Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020

 • 2-2020-cv-2088.pdf
 • c-1702-2020-1.pdf
 • cv-1205-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/04/2020
458/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 24-2019-tt-btnmt_signed.pdf
 • cv-458-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 18/02/2020
109/SGDĐT-KHTC

Thông báo di dời Trụ sở làm việc của Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Quỹ Bảo vệ môi trường

 • cv-109-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2020
3588/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 2928/KBĐN-KSC ngày 11/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

 • cv-3588-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/11/2019
3589/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 2698/KBĐN-KTNN ngày 05/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc phối hợp chi bằng tiền mặt qua hệ thống Vietinbank

 • cv-3589-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/11/2019
3474/SGDĐT-KHTC

triển khai thực hiện văn bản số 12793/UBND-KTNS ngày 06/11/2019 về việc đẩy mạnh thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

 • 2-2019-cv-12793.pdf
 • cv-3474-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/11/2019
3435/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh V/v ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường

 • 7454-tckh.pdf
 • cv-3435-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/11/2019
2727/SGDĐT-KHTC

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

 • 4601nsnn.signed.pdf
 • cv-2727-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
2707/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2019-2020

 • bieumau.xlsx
 • cv-2707-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/08/2019
2128/SGDĐT-KHTC

Nhắc thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019

 • cv-2128-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/07/2019
1773/SGDĐT-KHTC

Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

 • 1773_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv1773.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/06/2019
1650/SGDĐT-KHTC

Thực hiện bàn giao các công trình điện sử dụng vốn ngân sách cho ngành điện quản lý

 • 1650_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv1650.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/05/2019
1651/SGDĐT-KHTC

Triển khai, thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018 - 2019

 • cv_1651_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/05/2019
1426/SGDĐT-KHTC

Hoàn trả lệ phí thi nghề THCS năm 2018 cho học sinh

 • 1426_hoantralephi.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/05/2019
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h