• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 164 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1142/SGDĐT-KHTC

Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên; bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho cán bộ và giáo viên cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • 2721_2_2.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/03/2023
1080/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn triển khai mức thu học phí và rà soát việc cấp tiền miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

 • cv-1080-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/03/2023
852/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn các đối tượng áp dụng, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh

 • cv-852-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/03/2023
752/SGDĐT-KHTC

Báo giá cung cấp giấy in khổ A4 định lượng 80g/m2, giấy nền/Lụa chế bản/Tăng-xin (master máy in) và mực in đen chính hãng RICOH sử dụng cho các dòng máy in siêu tốc Ricod

 • 2207_2_2.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/03/2023
706/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 775/STC-ĐT ngày 22/02/2023 của Sở Tài chính về việc lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hồ sơ quyết toán chi phí bảo hiểm thi công xây dựng

 • vb-775.pdf
 • cv-706-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/03/2023
211/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 163/STC-QLNS ngày 12/01/2023 của Sở Tài chính

 • vb-cua-stc-kem-theo.pdf
 • cv-211-2023_0001.pdf
Chỉ đạo, điều hành Phòng Kế hoạch Tài chính 18/01/2023
224/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 214/STC-VP ngày 16/01/2023 của Sở Tài chính

 • vb-214-dinh-kem.pdf
 • cv-224-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/01/2023
146/SGDĐT-KHTC

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv_68_06012023.pdf
 • cv-146-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/01/2023
1316/QĐ-SGDĐT

Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê tài sản năm 2022

 • qd-kkts.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/12/2022
4858/SGDĐT-KHTC

Tổ chức kiểm kê tài sản cố định và cập nhật tăng, giảm tài sản vào Phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến QLTS.VN trong năm 2022

 • cv-4858-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/12/2022
4680/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn quy trình, thời gian và hồ sơ nộp xét chi trả học bổng chính sách và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú

 • cv-4680-2022_0001.pdf
 • mau-tham-dinh.xls
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4682/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 4073/SXD-QLXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng

 • vb-4073.pdf
 • qd-218.pdf
 • cv-4682-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
1225/QĐ-SGDĐT

Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 • qd-1226-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2022
4221/SGDĐT-KHTC

Triển khai Văn bản số 4637/STC-TCHCSN ngày 04/8/2022 của Sở Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

 • 4637.pdf
 • cv-4221-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4220/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 5342/TB-STC ngày 7/9/2022 của Sở Tài chính về cấp phát và quyết toán biên lai thu tiền, hóa đơn bán tài sản công, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 3861-qd-ubnd_5342.pdf
 • cv-4220-2022_0001.pdf
 • 5342.pdf
 • 5342-2.pdf
 • 5342-3.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4224/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 6429/STC-ĐT ngày 25/10/2022 của Sở Tài chính về tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp được phê duyệt, phân bổ kinh phí trước ngày 15/9/2021

 • 6429.pdf
 • cv-4224-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4223/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 252/QĐ-BVĐ ngày 29/8/2022 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai

 • 252_qd-bvd_0001.signed.pdf
 • cv-4223-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4216/SGDĐT-KHTC

Triển khai Văn bản số 4855/STC-VP ngày 16/8/2022 của Sở Tài chính về tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

 • 4855.pdf
 • cv-4216-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
3832/SGDĐT-KHTC

Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • cv-3832-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/10/2022
3811/SGDĐT-KHTC

Báo giá cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 3 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • toi_thieu22_bao_gia_lop_23_in.xlsx
 • cv-3811-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/10/2022