• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 164 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1697/SGDĐT-KHTC

Triển khai rà soát cho vay đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

 • cv-1697-2022_kiemtrarasoat.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/05/2022
1534/SGDĐT-KHTC

Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022 - 2023 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

 • cv-1534-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/04/2022
1420/SGDĐT-KHTC

Triển khai, thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025

 • cv-1420-2022.pdf
 • vb_dinh_kem.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/04/2022
307/QĐ-SGDĐT

Quyết định Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 • qd-307-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 15/04/2022
1325/SGDĐT-KHTC

Đôn đốc gửi báo cáo thực trạng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN

 • cv-1325-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/04/2022
1036/SGDĐT-KHTC

Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 • ct_04.pdf
 • cv-1036-2022_hoadondientu.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/03/2022
1034/SGDĐT-KHTC

Báo cáo thực trạng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN

 • bao_cao22_mau_de_cuong_gui_pgd-1.doc
 • bao_cao22_mau_quy_dinh_gui_pgd-1.xlsx
 • cv-1034-2022-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/03/2022
991/SGDĐT-KHTC

Thời gian gửi tổng hợp nhu cầu vay vốn các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập

 • cv-991-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 21/03/2022
92/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính và tài sản công trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

 • qd-92-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/03/2022
792/SGDĐT-KHTC

Triển khai chính sách cho vay ưu đãi cho đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 • cv-792-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/03/2022
764/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn quy trình, thời gian và các hồ sơ xét chi trả chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập đối với học sinh khuyết tật; chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

 • mien_giam22_bieu_mau_in.doc
 • cv-764-2022.pdf
 • mau_tham_dinh.xls
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/03/2022
744/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thời gian gửi hồ sơ thẩm định học bổng chính sách, hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng là học sinh các trường Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2021-2022

 • hoc_bong22_tham_dinh_hs_dan_toc_hk2.doc
 • mau_hkii.xls
 • cv-774-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/03/2022
688/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 876/STC-QLNS ngày 24/02/2022 của Sở Tài chính

 • trien_khai22_giai_ngan_chi_tx_so_tc.pdf
 • cv-688-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/02/2022
692/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn bổ sung về thực hiện thu học phí, các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2021 - 2022

 • cv-692-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/02/2022
665/SGDĐT-KHTC

Lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

 • cv-665-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 24/02/2022
587/SGDĐT-KHTC

Nộp hồ sơ hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em, học sinh, học viên và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do dịch bệnh Covid-19

 • cv-587-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/02/2022
537/SGDĐT-KHTC

Báo giá cung cấp tài khoản học trực tuyến cho bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giao dục phổ thông mới năm 2022

 • cv-537-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2022
496/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thực hiện học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên

 • truong_hoc20_quy_dinh_hoc_bong_84_cp.pdf
 • cv-496-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/02/2022
96/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

 • qd-96-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/02/2022
1159/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) của các đơn vị trực thuộc

 • qd-1159-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/12/2021