• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2353/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/06/2021
Ngày ban ký: 08/06/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2353-2021-1.pdf