• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong & ngoài nhà trường

Tiêu đề: Tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong & ngoài nhà trường
Số/Ký hiệu: 3142/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 04/10/2019
Ngày ban ký: 04/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong & ngoài nhà trường
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3142-2019.signed.pdfTệp đính kèm: dinh-kem-cv3142.pdf