• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 1660/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04/06/2020
Ngày ban ký: 04/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1660-2020-1.pdfTệp đính kèm: vbchi_dao_tang_cuong_cong_tac_atvsld_tai_cac_cong_trinh_xay_dung_tren_dia_ban_tinh.pdf