• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 và thông báo việc tham gia bồi dưỡng từ mô đun 2

Tiêu đề: Tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 và thông báo việc tham gia bồi dưỡng từ mô đun 2
Số/Ký hiệu: 4220/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 10/12/2020
Ngày ban ký: 10/12/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 và thông báo việc tham gia bồi dưỡng từ mô đun 2
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4220-2020-1.pdf