• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 1246/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 06/04/2022
Ngày ban ký: 06/04/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1246-2022.pdfVăn bản khác