• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tăng cường giáo dục pháp luật; xây dựng trường học an toàn; hỗ trợ tư vấn tâm lý; giáo dục kỹ năng sống; phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bị xâm hại cho học sinh; sử dụng mạng xã hội an toàn trong trường học

Tiêu đề: Tăng cường giáo dục pháp luật; xây dựng trường học an toàn; hỗ trợ tư vấn tâm lý; giáo dục kỹ năng sống; phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bị xâm hại cho học sinh; sử dụng mạng xã hội an toàn trong trường học
Số/Ký hiệu: 3586/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày ban ký: 15/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường giáo dục pháp luật; xây dựng trường học an toàn; hỗ trợ tư vấn tâm lý; giáo dục kỹ năng sống; phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bị xâm hại cho học sinh; sử dụng mạng xã hội an
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3586-2022.pdfVăn bản khác