• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX

Tiêu đề: Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX
Số/Ký hiệu: 2145/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 08/07/2019
Ngày ban ký: 08/07/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2145.pdfVăn bản khác