• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tăng cường quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

Tiêu đề: Tăng cường quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng
Số/Ký hiệu: 2700/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày ban ký: 04/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2700_quanlytailieu_vp.pdf