• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tăng cường sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn và phục vụ học tập trong các đơn vị trường học

Tiêu đề: Tăng cường sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn và phục vụ học tập trong các đơn vị trường học
Số/Ký hiệu: 85/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08/01/2019
Ngày ban ký: 08/01/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn và phục vụ học tập trong các đơn vị trường học
File đính kèm: Tệp đính kèm: 85_sudunghieuquaphongbomon.pdfTệp đính kèm: 85_bieumaubaocao.xlsx