• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tiêu đề: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Số/Ký hiệu: 1327/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/04/2023
Ngày ban ký: 11/04/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại của thuốc lá
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1081-stp-tcuong-pbien-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la.pdfTệp đính kèm: cv-1327-2023_0001.pdfVăn bản khác