• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên giảng dạy Tin học

Tiêu đề: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên giảng dạy Tin học
Số/Ký hiệu: 2109/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 03/8/2018
Ngày ban ký: 03/8/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên giảng dạy Tin học
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv2109_taphuanboiduonggvtinhoc.pdf