• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

Tiêu đề: Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số/Ký hiệu: 1823/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 19/05/2022
Ngày ban ký: 19/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1823-2022.pdf