• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên cấp Tiểu học cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018

Tiêu đề: Tập huấn cho cán bộ, giáo viên cấp Tiểu học cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số/Ký hiệu: 1434/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 14/05/2020
Ngày ban ký: 14/05/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn cho cán bộ, giáo viên cấp Tiểu học cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1434-2020-1.pdf