• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn công tác phổ biến, tích hợp giáo dục pháp luật trong môn học GDCD cấp THPT năm 2020

Tiêu đề: Tập huấn công tác phổ biến, tích hợp giáo dục pháp luật trong môn học GDCD cấp THPT năm 2020
Số/Ký hiệu: 1969/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày ban ký: 29/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn công tác phổ biến, tích hợp giáo dục pháp luật trong môn học GDCD cấp THPT năm 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1969-2020-1.pdfVăn bản khác