• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn công tác tổ chức kiểm tra, thi trực tuyến trên máy tính thông qua hệ thống ngân hàng câu hỏi

Tiêu đề: Tập huấn công tác tổ chức kiểm tra, thi trực tuyến trên máy tính thông qua hệ thống ngân hàng câu hỏi
Số/Ký hiệu: 3340/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày ban ký: 25/10/2109
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn công tác tổ chức kiểm tra, thi trực tuyến trên máy tính thông qua hệ thống ngân hàng câu hỏi
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3340-2019.signed.pdf