• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học

Tiêu đề: Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học
Số/Ký hiệu: 2962/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 02/11/2018
Ngày ban ký: 02/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2962_khkt_gdtrh.pdf