• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

Tiêu đề: Tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số/Ký hiệu: 4061/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 02/12/2020
Ngày ban ký: 02/12/2012
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: lich-chinh-thuc-md2-moi-nhat.xlsxTệp đính kèm: cv-4061-tap-huan-mo-dun-2.pdf