• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tập huấn nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm và nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho CBQL, GV cấp THPT và GDTX

Tiêu đề: Tập huấn nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm và nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho CBQL, GV cấp THPT và GDTX
Số/Ký hiệu: 2714/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 27/08/2020
Ngày ban ký: 27/08/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm và nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực trên cơ sở g
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2714-2020-1.pdfVăn bản khác