• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học cho cán bộ quản lý, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn cấp THPT và GDTX

Tiêu đề: Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học cho cán bộ quản lý, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn cấp THPT và GDTX
Số/Ký hiệu: 1585/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày ban ký: 29/05/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học cho cán bộ quản lý, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn cấp THPT và GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1585-2020-1.pdf