• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 2)

Tiêu đề: Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 2)
Số/Ký hiệu: 3898/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 18/11/2020
Ngày ban ký: 18/11/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 2)
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3898-2020-1.pdfVăn bản khác