• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

Tiêu đề: Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số/Ký hiệu: 4194/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày ban ký: 09/12/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4194-thay-doi-thoi-gian-dia-diem-md2.pdfTệp đính kèm: lich-tap-huan-mo-dun-2-ngay-09.12.pdf