• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung

Tiêu đề: Thỏa thuận khung mua sắm tập trung
Số/Ký hiệu: 11.11/TTK2020-SGDĐT-TT
Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày ban ký: 11/11/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thỏa thuận khung mua sắm tập trung
File đính kèm: Tệp đính kèm: thoathuankhung.pdf