• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thông báo hoãn tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường chuẩn quốc gia

Tiêu đề: Thông báo hoãn tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường chuẩn quốc gia
Số/Ký hiệu: 2679/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 27/08/2019
Ngày ban ký: 27/08/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thông báo hoãn tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường chuẩn quốc gia
File đính kèm: Tệp đính kèm: thognbaohoan.pdfVăn bản khác