• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thông báo Kết luận buổi họp thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy bộ môn Tin học cấp tiểu học và trung học cơ sở từ năm học 2020 – 2021

Tiêu đề: Thông báo Kết luận buổi họp thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy bộ môn Tin học cấp tiểu học và trung học cơ sở từ năm học 2020 – 2021
Số/Ký hiệu: 2200/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày ban ký: 15/07/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thông báo Kết luận buổi họp thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy bộ môn Tin học cấp tiểu học và trung học cơ sở từ năm học 2020 – 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2200-2020-1.pdfTệp đính kèm: 1_cv-2775-2019.signed.pdfTệp đính kèm: cv-2776-2019.signed.pdf