• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thông báo kết quả kiểm tra công nhận trường học Xanh Sạch Đẹp năm 2019

Tiêu đề: Thông báo kết quả kiểm tra công nhận trường học Xanh Sạch Đẹp năm 2019
Số/Ký hiệu: 1508/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 16/05/2019
Ngày ban ký: 16/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thông báo kết quả kiểm tra công nhận trường học Xanh Sạch Đẹp năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1508_2019.signed.pdf