• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học), Trung tâm GDTX tỉnh và các đơn vị trực thuộc

Tiêu đề: Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học), Trung tâm GDTX tỉnh và các đơn vị trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2428/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29/06/2022
Ngày ban ký: 29/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 đối với đối tượng đang làm việc tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT (trường phổ thông nhiều cấp học), Trung tâm GDTX tỉnh và các đơn vị
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2428-2022.pdfTệp đính kèm: kh22_thu_quy_phong_chong_thien.pdfTệp đính kèm: trien_khai21_mien_thu_thien_tai_ubt.pdfVăn bản khác