• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

Tiêu đề: Thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 3988/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày ban ký: 14/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3988-2022_0001.pdf