• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ đầu năm học 2021 – 2022

Tiêu đề: Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ đầu năm học 2021 – 2022
Số/Ký hiệu: 4229/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19/10/2021
Ngày ban ký: 19/10/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ đầu năm học 2021 – 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4229-2021.pdf