• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 – 2020

Tiêu đề: Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 – 2020
Số/Ký hiệu: 1692/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 06/08/2020
Ngày ban ký: 06/08/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 – 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1692-2020-1.pdfVăn bản khác