• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019

Tiêu đề: Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 2283/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22/08/2018
Ngày ban ký: 22/08/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2283_bosung2166_khtc.pdfVăn bản khác