• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến trong CBCCVC và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật của Việt Nam

Tiêu đề: Thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến trong CBCCVC và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật của Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1463/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 13/05/2019
Ngày ban ký: 13/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến trong CBCCVC và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật của Việt Nam
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1463.pdf