• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thực hiện một số nội dung đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Thực hiện một số nội dung đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 1508/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22/05/2020
Ngày ban ký: 22/05/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện một số nội dung đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1508-2020-1.pdfVăn bản khác