• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát

Tiêu đề: Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát
Số/Ký hiệu: 1219/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 04/04/2023
Ngày ban ký: 04/04/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát
File đính kèm: Tệp đính kèm: kh-76-ub-thuc-hien-nq-623-ct-35-tcd-gq-kntc.pdfTệp đính kèm: cv-1219-2023_0001.pdf