• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT

Tiêu đề: Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT
Số/Ký hiệu: 2583/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08/07/2022
Ngày ban ký: 08/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2583-2022.pdfVăn bản khác