• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện phổ biến văn bản số 677/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiêu đề: Thực hiện phổ biến văn bản số 677/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 529/STTTT-CNTTVT
Ngày ban hành: 11/03/2022
Ngày ban ký: 11/03/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện phổ biến văn bản số 677/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông
File đính kèm: Tệp đính kèm: vb-trienkhaivanban677-btttt_ketnoinentangndxp.signed.pdfTệp đính kèm: phuluc1-huongdanketnoichiase-dulieuquocgia.signed.docx.docxTệp đính kèm: phuluc1-huongdanketnoi-nentangphantan.signed.docx.docxVăn bản khác