• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ma túy “bóng cười”, các loại ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thảo mộc

Tiêu đề: thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ma túy “bóng cười”, các loại ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thảo mộc
Số/Ký hiệu: 4659/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/11/2022
Ngày ban ký: 29/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ma túy “bóng cười”, các loại ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thảo mộc
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4659-2022_0001.pdf