• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề: Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 231/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 14/01/2022
Ngày ban ký: 14/01/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt_11_bo_khcn_2.pdfTệp đính kèm: cv-231-2022.pdf