• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thực hiện tiếp nhận – trả kết quả qua hình thức Dịch vụ bưu chính công ích trong NGành Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Thực hiện tiếp nhận – trả kết quả qua hình thức Dịch vụ bưu chính công ích trong NGành Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1408/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 13/05/2020
Ngày ban ký: 13/05/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận – trả kết quả qua hình thức Dịch vụ bưu chính công ích trong NGành Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1408-2020-1.signed.pdfVăn bản khác