• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tiêu đề: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số/Ký hiệu: 1418/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 18/04/2023
Ngày ban ký: 18/04/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv.pdfVăn bản khác