• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện việc đánh giá CBQL, GV trên hệ thống TEMIS để được tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 3 dành cho CBQL, GV

Tiêu đề: Thực hiện việc đánh giá CBQL, GV trên hệ thống TEMIS để được tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 3 dành cho CBQL, GV
Số/Ký hiệu: 967/SGDĐ-NV2
Ngày ban hành: 12/03/2021
Ngày ban ký: 12/03/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v thực hiện việc đánh giá CBQL, GV trên hệ thống TEMIS để được tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 3 dành cho CBQL, GV
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-967-2021-1.pdf